x
A

ABOUT Party Girls and Image models – Co to znamená?

CZ
PARTY GIRLS
Party Girls jsou společenské dívky, komunikativní a které se umí bavit na každé akci. Zvládají základy společenského chování na jakékoliv veřejné či soukromé akci.
Nemají problém tančit, seznamovat se, účastnit se zábavných aktivit a samozřejmě neodmítnou konzumaci alkoholu.
Například.: Narozeniny, firemní večírek, jakékoliv akce, nebo jen tak.
Vždy ve vší slušnosti.
 
IMAGE MODELS
Image Models jsou krásný a příjemný doprovod na akce, které se hlídají ve svém životě dobrou pověst. Nemusí pít alkohol, nebo s mírou. Jsou to reprezentativní dívky, které jsou tváří na Vaší akci nebo vedle Vás. To znamená, když se potřebujete účastnit jakékoliv akce, chybí Vám doprovod, jsou tu pro Vás.
Například.: Koncerty, divadla, konference, pracovní večeře, módní přehlídky, pracovní cesty nebo jiné důležité události.
Vždy ve vší slušnosti.
 
EN
PARTY GIRLS
Party Girls are social, communicative girls who have fun at every event. They master the basics of social behavior at any public or private event.
They have no problem dancing, getting to know each other, taking part in entertaining activities and, of course, they will not refusing to consume alcohol.
For example: Birthday, company party, any event, or just for fun.
Always in all decency.
 
IMAGE MODELS
Image Models are a beautiful and pleasant accompaniment on events, this girls are watching their reputation. They don’t drink alcohol or moderately. They are representative and they are faces at your event or next to you. That means when you need to attend any event, you dont have any escort partner, they are here for you.
For example: Concerts, theaters, conferences, business dinners, fashion shows, business trips or other important events.
Always in all decency.
party girl