x
S

Své požadavky pošlete na: danielamodelsgroup@gmail.com

Informace které od Vás potřebujeme vědět, než nás kontaktujete, v případě že:

Chci hostesku:

Datum, náplň práce, čas práce od-do, přesné místo výkonu práce (adresa).

Požadavky? Věk od-do, znalost jazyků, výška od-do, barva vlasů, konfekční velikost, požadované oblečení a vzhled, vizáž ano/ne, organizace hostesek na místě ano/ne, další poznámky.

Chci promotéra/promotérku:

Datum, náplň práce, čas práce od-do, přesné místo výkonu práce (adresa).

Požadavky? Věk od-do, znalost jazyků, výška od-do, konfekční velikost, požadované oblečení a vzhled, organizace promotéru na místě ano/ne, další poznámky.

Chci modelku/fotomodelku:

Datum, náplň práce, čas práce od-do, přesné místo výkonu práce (adresa).

Požadavky? Věk od-do, výška od-do, barva vlasů, konfekční velikost, požadované oblečení a vzhled, profesionální vizáž ano/ne, organizace na místě ano/ne, další poznámky.

Chci modela/fotomodela:

Datum, náplň práce, čas práce od-do, přesné místo výkonu práce (adresa).

Požadavky? Věk od-do , výška od-do, barva vlasů, konfekční velikost, požadované oblečení a vzhled, profesionální vizáž ano/ne, organizace na místě ano/ne, další poznámky.

Chci Party Girl nebo Image model:

Datum, čas práce od-do, přesné místo výkonu práce (adresa).

Požadavky? Věk od-do, znalost jazyků, výška od-do, barva vlasů, požadované oblečení a vzhled.

Co znamená Party Girl nebo Image model?

Klikněte zde https://danielamodelsgroup.com/partygirlimagemodel/

Informations, what we have to know from you, when you contact us.

I want hostess:

Date, job description, time of work from-to, the exact place of work (address).

Requirements? Age range, knowledge of languages, height from-to, hair color, dress size, the required attire and appearance, visage yes/no, organization yes/no, further comment.

I want man promoter:

Date, job description, time of work from-to, the exact place of work (address).

Requirements? Age Range, knowledge of languages,height from-to, dress size, the required attire and appearance, organization yes/no, further comment.

I want women model / photomodel:

Date, job description, time of work, the exact place of work (address).

Requirements? Age, height, hair color, dress size, the required attire and appearance, professional visage yes/no, organization yes/no, further comment.

I want man model / photomodel:

Date, job description, time of work, the exact place of work (address).

Requirements? Age, height, hair color, dress size, the required attire and appearance, professional visage yes/no, organization  yes/no, further comment.

I want Party Girl or Image model:

Date, time of work from-to, the exact place of work (address).

Requirements? Age range, knowledge of languages, height from-to, hair color, the required attire and appearance.

What does Party Girl or Image Model mean?

Click here https://danielamodelsgroup.com/partygirlimagemodel